Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011991

OBCHODNÉ MENO: UniPro Care s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82258/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 46 717 242

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. vedenie účtovníctva,

7. administratívne služby,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. reklamné a marketingové služby,

10. prieskum trhu a verejnej mienky,

11. počítačové služby,

12. čistiace a upratovacie služby,

13. kuriérske služby,

14. Organizovanie dobrovoľných dražieb

15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zdenko Síleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 32, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 17.01.1988, Deň vzniku funkcie: 06.09.2012

Meno a priezvisko: Dávid Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 664/3, Názov obce: Bošany, PSČ: 956 18 , Dátum narodenia: 24.08.1988, Deň vzniku funkcie: 22.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť vlastnoručným podpisom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zdenko Síleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 32, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 17.01.1988

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dávid Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 664/3, Názov obce: Bošany, PSČ: 956 18 , Dátum narodenia: 24.08.1988

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.05.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 17.08.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1