Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011987

OBCHODNÉ MENO: Tripito s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 110109/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 16/XIII, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 50 245 775

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

2. Sprievodca cestovného ruchu

3. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

4. Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk, ruský jazyk

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

9. Vydavateľská činnosť

10. Reklamné a marketingové služby

11. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Nikola Rapčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 22, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 23.11.1989, Deň vzniku funkcie: 23.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Nikola Rapčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 22, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 23.11.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.02.2016 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1