Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011988

OBCHODNÉ MENO: Triti, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25752/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 35 828 471

DEŇ ZÁPISU: 18.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. kúpa, predaj a prenájom výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky,

5. prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel v rozsahu voľných živností,

6. prenájom športových potrieb v rozsahu voľných živností,

7. opravy športových potrieb v rozsahu voľných živností,

8. automatizované spracovanie dát,

9. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

10. vedenie účtovníctva,

11. administratívne služby,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Tain, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.12.1968, Deň vzniku funkcie: 18.12.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Tain, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.12.1968

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.7.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.12.2002, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 19.12.2002.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 03.04.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo 07.04.2003.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2009.

5. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 09.09.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1