Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011983

OBCHODNÉ MENO: TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131092/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 35 821 990

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. daňové poradenstvo,

2. činnosť účtovných poradcov,

3. vedenie účtovníctva,

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Králik, Bydlisko: Názov obce: Kostolná pri Dunaji 341, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 27.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Hennel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petara Pasicha 518/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 24.12.1971, Deň vzniku funkcie: 28.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a funkcii podpisujúceho, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Králik, Bydlisko: Názov obce: Kostolná pri Dunaji 341, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 27.10.1976

Výška vkladu:  833,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  833,000000 EUR

Obchodné meno/názov: HFPB, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 47 241 641

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CORRA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 47 210 397

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.7.2001 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 12.9.2001 v zmysle ust. §§ 76-92 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve z 12.9.2001 a 26.3.2004.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2010.

4. Zápis o rozhodnutiach spoločníkov zo dňa 02.05.2011.

5. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.4.2018 o zmene právnej formy z verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1