Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011992

OBCHODNÉ MENO: UNIVERSAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 139844/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 3/5B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 50 135 279

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

4. Výroba nápojov

5. Výroba kožených a kožušinových výrobkov

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

8. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

9. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok

12. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

13. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

14. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

15. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

16. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

21. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

24. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

25. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

26. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

27. zubná technika

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Oleg Velychko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnková 4363/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 23.04.1977, Deň vzniku funkcie: 03.07.2019

Meno a priezvisko: Ruslan Stan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemplínska 4244/19, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 30.09.1986, Deň vzniku funkcie: 03.07.2019

Meno a priezvisko: Filip Mykhaylo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yaroslava Mudreho 20, Názov obce: Tyachiv, PSČ: 90500 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 18.04.1973, Deň vzniku funkcie: 09.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Avers & Angel, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 3/5B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 53 801 857

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ruslan Stan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemplínska 4244/19, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1