Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011982

OBCHODNÉ MENO: TATRATRON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 00 585 246

DEŇ ZÁPISU: 08.08.1990

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/,

2. - automatizované spracovanie údajov,

3. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku,

4. - školiaca činnosť v oblasti software,

5. - montáž a opravy kancelárskej a spotrebnej elektroniky,

6. - výroba elektronických strojov v zmysle osvedčenia,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. organizovanie školení, kurzov a seminárov,

9. školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. školiaca činnosť a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany,

12. technik požiarnej ochrany,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Doc.Ing. Ladislav Magdolen, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hočiminova 37, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 23.06.1947

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Magdolen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 03.05.1969, Deň vzniku funkcie: 28.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Magdolen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 2605/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 03.05.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1990 podľa ust. § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 168

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.11.1994. Stary spis: S.r.o. 168

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1