Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011976

OBCHODNÉ MENO: SUNTARA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18419/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 110, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 35 759 208

DEŇ ZÁPISU: 18.01.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

4. podnikateľské poradenstvo,

5. reklamné a propagačné činnosti,

6. kopírovanie a rozmnožovanie,

7. vedenie účtovníctva,

8. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

9. sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

10. skladovacie služby,

11. výroba a realizácia interiérových zariadení a doplnkov,

12. výroba a realizácia svetelnej a nesvetelnej reklamy do bezpečného napätia,

13. automatizované spracovanie dát,

14. čistiace a upratovacie práce,

15. služby verejných nosičov a poslov,

16. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,

17. leasingová činnosť,

18. faktoring a forfaiting,

19. vydavateľské činnosti,

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Sťahovacie služby

22. Kuriérske služby

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Pokryvačová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 18, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 31.08.1982, Deň vzniku funkcie: 04.12.2006

Meno a priezvisko: Ing. Matej Biskupič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 110, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 08.03.1944, Deň vzniku funkcie: 27.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Pokryvačová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 18, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 31.08.1982

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1998 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1998, v zmysle ust. §§ 21, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia z 15. 6. 2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 19. 1. 2004. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 35/2004, Nz 4189/2004 dňa 19. 1. 2004.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2006 - menovanie konateľa.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.9.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1