Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011977

OBCHODNÉ MENO: SVETLO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92213/B

SÍDLO:  Názov obce: Malé Leváre 24, PSČ: 908 74 

IČO: 47 403 357

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

3. prípravné práce k realizácii stavby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

8. administratívne služby,

9. vedenie účtovníctva,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu

14. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. rastlinná výroba

16. živočíšna výroba

17. rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou

18. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

19. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

22. Čistiace a ubytovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Svetlana Černá, Bydlisko: Názov obce: Malé Leváre 18, PSČ: 908 74 , Dátum narodenia: 03.10.1988, Deň vzniku funkcie: 24.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Svetlana Černá, Bydlisko: Názov obce: Malé Leváre 18, PSČ: 908 74 , Dátum narodenia: 03.10.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.09.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1