Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011973

OBCHODNÉ MENO: SPOĽAHNI SA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 94199/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grobská 39, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 47 520 841

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

7. Kuriérske služby

8. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavol Vlček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróbska 1423/39, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 24.11.1989, Deň vzniku funkcie: 13.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná a podpisuje samostatne za spoločnosť.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Vlček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróbska 1423/39, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 24.11.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.01. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1