Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011975

OBCHODNÉ MENO: Sunrise Media s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81023/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 46 645 951

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. kuriérske služby,

6. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,

7. skladovanie,

8. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

9. počítačové služby,

10. administratívne služby,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. reklamné a marketingové služby,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Plakinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V.Benedikta 213/19, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.11.1991, Deň vzniku funkcie: 24.04.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Adrián Valo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 177/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 28.12.1991, Deň vzniku funkcie: 24.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Plakinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V.Benedikta 213/19, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.11.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Adrián Valo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 177/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 28.12.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1