Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011963

OBCHODNÉ MENO: Sigma Accounting, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65013/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 45 514 810

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. administratívne služby,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

5. reklamné činnosti,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kordošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 907/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 26.12.1982, Deň vzniku funkcie: 11.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že pri právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kordošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 907/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 26.12.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.4.2010 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 16.4.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.04.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1