Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011961

OBCHODNÉ MENO: SEITS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80618/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 46 582 321

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

9. reklamné a marketingové služby,

10. administratívne služby,

11. počítačové služby,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. finančný leasing,

14. faktoring a forfaiting,

15. prenájom hnuteľných vecí,

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. prípravné práce k realizácii stavby,

18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

20. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla,

21. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,

22. kuriérske služby,

23. skladovanie,

24. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

25. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

26. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

27. informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly,

28. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,

29. podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Stefan Buzetzki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Untere Hauptstrasse 54, Názov obce: Wulkaprodersdorf, PSČ: A-7041 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.10.1959, Deň vzniku funkcie: 22.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sarantis Trian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schulstrasse 40, Názov obce: Assiar, PSČ: 35614 , Štát: Nemecká spolková republika 

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mag. Adalbert Hausmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Karl Renner-Gasse 31, Názov obce: Baumgarten, PSČ: 7021 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 20.01.1967

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.02.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.05.2012.

3. mena obchodného mana z BAGUN s. r. o. na SEITS s. r. o.

4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1