Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011966

OBCHODNÉ MENO: Slovak Investments Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115594/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 50 601 601

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

4. finančný lízing,

5. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. reklama a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. čistiace a upratovacie služby,

10. administratívne služby,

11. faktoring a forfaiting,

12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Piotr Piątyszek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/12, Názov obce: Kalisz, PSČ: 62 800 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 30.05.1960, Deň vzniku funkcie: 09.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci konatelia a za ňu podpisovať samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ" .

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Anna Kopeć, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Literacka 47B/8, Názov obce: Poznań, PSČ: 60 461 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 21.05.1977, Deň vzniku funkcie: 11.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista bude oprávnený konať v mene Spoločnosti a zaväzovať Spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí prokurista svoj podpisa označenie funkcie prokuristu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GRUPA LECO SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puławska 103A, lok. 8, Názov obce: Varšava, PSČ: 02 595 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: 523456583

Výška vkladu:  505 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  505 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   505 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   505 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1