Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011960

OBCHODNÉ MENO: SEAGAL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 134098/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 52 077 900

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

3. Administratívne služby.

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

7. Prenájom hnuteľných vecí.

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

9. Prípravné práce k realizácii stavby.

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

12. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

13. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

14. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – stavebná časť

15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

16. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jiří Kalaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavní 243, Názov obce: Průhonice, PSČ: 252 43 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.12.1957, Deň vzniku funkcie: 25.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná a podpisuje jeden konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Trident s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 52 585 751

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jiří Kalaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavní 243, Názov obce: Průhonice, PSČ: 252 43 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.12.1957

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1