Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011962

OBCHODNÉ MENO: SG5 Inžiniering s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130098/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 51 808 927

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

8. Počítačové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Činnosť informačných kancelárií

11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. Administratívne služby

13. Diagnostika kanalizačných potrubí

14. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

15. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

21. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

22. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Sťahovacie služby

25. Prevádzkovanie verejného skladu

26. Vydavateľská činnosť

27. Finančný lízing

28. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

29. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

30. Faktoring a forfaiting

31. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

32. Vedenie účtovníctva

33. Reklamné a marketingové služby

34. Prieskum trhu a verejnej mienky

35. Prenájom hnuteľných vecí

36. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Rochfaluši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edelényska 18, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 25.11.1987, Deň vzniku funkcie: 19.07.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Zeleňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1513/8, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 19.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SEDUS GROUP a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 46 709 754

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1