Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011953

OBCHODNÉ MENO: Revízna spoločnosť SR 19 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 158912/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mramorová 10297/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 

IČO: 54 404 193

DEŇ ZÁPISU: 22.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Administratívne služby

12. Vedenie účtovníctva

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kamil Červenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Alexyho 2936/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 25.11.1986, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Revízna spoločnosť SR s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teslova 879/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , IČO 52 841 987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.01.2022 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1