Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011954

OBCHODNÉ MENO: REWON s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130777/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 51 910 870

DEŇ ZÁPISU: 18.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ondrej Mihočka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3039/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 03.12.1986, Deň vzniku funkcie: 18.08.2018

Meno a priezvisko: Julian Tobias Dietz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirchenstrasse 22, Názov obce: Maria Enzensdorf, PSČ: 2344 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.05.1972, Deň vzniku funkcie: 19.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má spoločnosť viac než jedného konateľa, koná v mene spoločnosti každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: TMF AUX, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 802 278

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: FMTA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 771 313

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.08.2018 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1