Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011952

OBCHODNÉ MENO: RESKO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15062/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poludníkova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 35 722 312

DEŇ ZÁPISU: 15.07.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

4. požičiavanie osobných motorových vozidiel,

5. sprostredkovateľská činnosť,

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

8. prípravné práce k realizácii stavby,

9. stavebné cenárstvo,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art René Kosman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 17.07.1974, Deň vzniku funkcie: 24.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Nikola Lukáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ižipovce 69, Názov obce: Ižipovce, PSČ: 032 23 , Dátum narodenia: 03.06.1991

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22082

2. Zápisnica z VZ zo dňa 22.3.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme not.záp. N 128/9 Nz 128/9 napísanej dňa 31.3.1999 notárom JUDr Schweighoferovou - prispôsobené ust.zák.č. 11/98 Z.z.

3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2003, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 18.12.2003.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005 (schválenie prevodu obchodného podielu). Michael Dragašič, funkcia konateľa od 15.07.1997 do 25.05.2005. Zakladateľská listina zo dňa 31.05.2005, ktorá nahrádza spoločenskú zmluvu spoločnosti.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.4.2008 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2008.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného VEXON, spol. s r.o. na nové RESKO, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1