Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011956

OBCHODNÉ MENO: S&J mont s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90834/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 20420/1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 46 306 285

DEŇ ZÁPISU: 24.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

3. podnikateľské poradenstvo

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. reklamné a marketingové služby

8. administratívne služby

9. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Jačanin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 20420/1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.07.1982, Deň vzniku funkcie: 19.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a záväzne podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnsoti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Jačanin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čakanková 20420/1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1