Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011955

OBCHODNÉ MENO: RSI SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77145/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 46 313 052

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Stigliz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gosdorf 233, Názov obce: Gosdorf, PSČ: A-8482 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 24.12.1964, Deň vzniku funkcie: 21.11.2011

Meno a priezvisko: JUDr. Viktor Mišík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 27.09.1978, Deň vzniku funkcie: 05.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Stigliz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gosdorf 233, Názov obce: Gosdorf, PSČ: A 8482 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 24.12.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.08.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného Evo SRO, s. r. o. na nové RSI SK s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2012.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1