Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011946

OBCHODNÉ MENO: RADIO VIVA MEDIA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105493/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 831 06 

IČO: 48 254 703

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

2. požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu

3. distribúcia filmov a videozáznamov

4. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

5. prevádzkovanie kín

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. prenájom hnuteľných vecí

9. finančný leasing

10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov

12. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

13. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

14. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

15. vydavateľská činnosť

16. vedenie účtovníctva

17. reklamné a marketingové služby

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

21. administratívne služby

22. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

23. administratívne práce v oblasti colnej deklarácie

24. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

25. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

27. kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, kameňotlač, sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika

28. výroba rezbárskych výrobkov, sošiek a ozdôb, architektonických modelov pre rôzne účely (makety), drevených krabíc na šperky, drevených kvetináčov

29. počítačové služby

30. spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia

31. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

32. poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov

33. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

34. animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky

35. služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie

36. poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line

37. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Volentics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 28.04.1983, Deň vzniku funkcie: 10.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Zoznam, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova II. 18892/2 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 36 029 076

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Mác, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 7801/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.06.1973

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.06.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1