Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011941

OBCHODNÉ MENO: PROJEKT PARTNER, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6980/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 31 372 261

DEŇ ZÁPISU: 17.05.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek,

3. automatizované spracovanie údajov,

4. poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát,

5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku,

6. inžinierska činnosť,

7. obchodná a poradenská činnosť v oblasti transféru technológií,

8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia akosti,

9. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

11. výroba hudobných nástrojov,

12. prípravné práce k realizácii stavby,

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

18. sťahovacie služby,

19. prenájom hnuteľných vecí,

20. administratívne služby,

21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

23. čistiace a upratovacie služby,

24. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,

25. Výkon činnosti stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Kapala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 412/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.07.1974, Deň vzniku funkcie: 10.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Kapala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 412/29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.07.1974

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skou zmluvou zo dňa 2. 2. 1994 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13776

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.2.1995 boli schválené prevody obchodných podielov, Zmluva o prevode obchodných podielov č. 1/95, 2/95, 3/95 všetky zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 13776

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1998 v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1