Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011944

OBCHODNÉ MENO: PŠP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4628/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 31 345 549

DEŇ ZÁPISU: 29.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Stolárska výroba.

2. - Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. /Obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením./

3. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien,

4. vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

5. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby,

6. zámočníctvo,

7. prenájom hnuteľného majetku,

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,

9. mechanické úpravy na zákazku,

10. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Emanuel Šimeček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 13.12.1956, Deň vzniku funkcie: 20.12.2007

Meno a priezvisko: Daniela Šimečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Kríži 2194/10, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.07.1955, Deň vzniku funkcie: 02.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emanuel Šimeček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 10, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 13.12.1956

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Daniela Šimečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Kríži 2194/10, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.07.1955

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 11. 1992 a doplnkom k spoločenskej zmluve zo dňa 22. 3. 1993 v zmysle § 57 ods.1 Z 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9494

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2001, zmena obchodného mena z POLÁK & POLÁK s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2012. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1