Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011942

OBCHODNÉ MENO: PROMO SOLUTION spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33492/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 35 904 003

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. - marketing, prieskum trhu,

5. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. - inžinierska a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. - grafické práce na počítači,

8. - faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

9. - organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí,

10. - organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

11. - zariaďovanie interiérov nábytkom,

12. - upratovacie práce,

13. - úpravy trávnatých plôch,

14. - prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie (bez použitia výbušnín),

15. - maľovanie, tapetovanie, lakovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Denisa Sládečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaminského 570/27, Názov obce: Ostrava - Nová Bělá, PSČ: 72400 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.01.1985, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Denisa Sládečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaminského 570/27, Názov obce: Ostrava - Nová Bělá, PSČ: 72400 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.01.1985

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.09.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.2014. Zmena obchodného mena z VERINT INVESTMENTS, s.r.o. na PROMO SOLUTION spol. s r.o..

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1