Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011945

OBCHODNÉ MENO: PT ENGINEERING SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 138948/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gruzínska 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 52 521 893

DEŇ ZÁPISU: 16.07.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Faktoring a forfaiting

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Finančný lízing

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Administratívne služby

12. Verejné obstarávanie

13. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Dizajnérske činnosti

19. Fotografické služby

20. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

21. Služby požičovní

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Informačná činnosť

24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. Poskytovanie sociálnych služieb

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

29. Poskytovanie služieb osobného charakteru

30. Kuriérske služby

31. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

32. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

33. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

34. Prípravné práce k realizácii stavby

35. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

36. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

37. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

38. Vedenie účtovníctva

39. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.12.1957, Deň vzniku funkcie: 16.07.2019

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agatova 432, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 02.06.1981, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bayer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.12.1957

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1