Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011948

OBCHODNÉ MENO: rapasoft s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165393/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3149/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 55 047 068

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Administratívne služby

4. Dizajnérske činnosti

5. Fotografické služby

6. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Rajzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3149/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.09.1988, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Rajzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3149/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.09.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1