Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011935

OBCHODNÉ MENO: PP industry s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162431/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 51 205 661

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vedenie účtovníctva

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Textilná výroba

11. Odevná výroba

12. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

13. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

15. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

16. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Moravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Náměstí Svobody 73, Názov obce: Bzenec, PSČ: 69681 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.10.1962, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Aurélius Vans, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová 580/23, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 27.03.1987, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Aurélius Vans, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová 580/23, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 27.03.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1