Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011934

OBCHODNÉ MENO: Poly - Servis D.K.A. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23052/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1067/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 35 801 832

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná činnosť,

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

4. leasing hnuteľných vecí,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

8. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

9. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

10. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

11. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Vykonávanie odťahovej služby

14. Sťahovacie služby

15. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

16. Skladovanie

17. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

18. Počítačové služby

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Vydavateľská činnosť

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

23. Administratívne služby

24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

25. Vedenie účtovníctva

26. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

27. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

28. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

30. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

31. Prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Igor Shastitko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1067/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 31.10.1974, Deň vzniku funkcie: 21.03.2012

Meno a priezvisko: Nataliia Kaminska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1067/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.07.1983, Deň vzniku funkcie: 21.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Menom spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Shastitko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1067/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 31.10.1974

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

Meno a priezvisko: Nataliia Kaminska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 1067/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 20.07.1983

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.10.2000 v zmysle ust. § 24, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2014.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1