Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011936

OBCHODNÉ MENO: PRAETOR 14, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95666/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1186/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 47 599 812

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Matej Ribanský, Bydlisko: Názov obce: Voderady 360, PSČ: 919 42 , Dátum narodenia: 19.10.1968, Deň vzniku funkcie: 20.12.2013

Meno a priezvisko: Samuel Ribanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1186/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 22.11.1995, Deň vzniku funkcie: 11.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Ribanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1186/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 01.01.1968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Samuel Ribanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1186/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 22.11.1995

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: PRAETOR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , IČO 36 819 697

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti PRAETOR, s.r.o., Bagarova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 36 819 697 v dôsledku rozdelenia zlúčením na základe projektu rozdelenia spoločnosti PRAETOR, s.r.o. zlúčením zo dňa 06.02.2014 spísaného vo forme notárskej zápisnice č.N 113/2014, Nz 4575/2014, NCRls 4646/2014 zo dňa 06.02.2014 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1