Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011933

OBCHODNÉ MENO: PINEA Park s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42456/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Píniová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 36 679 330

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Skladovanie

2. uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien,

3. Prevádzka malých plavidiel

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,

6. Služby požičovní

7. Oprava motorových lodí a jácht v rozsahu voľných živností

8. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

11. Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,

12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. ekonomické a organizačné poradenstvo,

15. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. automatizované spracovanie dát,

17. výskum trhu a verejnej mienky,

18. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

19. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

20. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Treichel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 122, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 05.11.1953, Deň vzniku funkcie: 27.09.2006

Meno a priezvisko: Ing. Milan Treichel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 122, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.07.1979, Deň vzniku funkcie: 27.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Treichel st., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 122, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 05.11.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Treichel ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 122, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.07.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Slovbyt Invest s.r.o. na nové PINEA Park s.r.o.

3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 25.07.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1