Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011917

OBCHODNÉ MENO: METER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55901/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 21/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 43 814 948

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

5. konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy

6. reklamná a propagačná činnosť

7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

8. administratívne práce

9. poradenská činnosť v stavebníctve

10. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

13. realizácia a obnova vodorovného dopravného značenia (komunikácii, parkovísk, skladových a výrobných hál), Montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Néma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 15, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 04.07.1979, Deň vzniku funkcie: 24.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Néma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 15, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 04.07.1979

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Néma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 56/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 02.12.1962

Výška vkladu: 3 983,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 983,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.11.2009.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1