Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011915

OBCHODNÉ MENO: Media Rača, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32676/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubačova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 35 895 586

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, nákup, predaj, sprostredkovanie audiovízie v rozsahu voľnej živnosti,

2. technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty),

3. producentská činnosť v oblasti videotvorby,

4. obchodná, distribučná, odborná poradenská činnosť v oblastiach filmu a audiovizuálnych programov,

5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

6. vydávanie nahraných všetkých druhov nosičov záznamu zvuku v rozsahu voľnej živnosti,

7. vydávanie nahraných všetkých druhov nosičov záznamu obrazu v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná činnosť,

9. organizovanie kultúrnych podujatí,

10. technické a organizačné zabezpečenie výstav,

11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

15. prenájom filmovej, televíznej techniky a spotrebného tovaru,

16. prevádzkovanie požičovne videofilmov,

17. výroba, požičiavanie, distribúcia videa,

18. televízne vysielanie podľa licencie udelenej radou pre vysielanie a retransmisiu,

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

20. prevádzkovanie výdajne stravy v spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok,

21. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Semanco, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 803/13, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 03.07.1973, Deň vzniku funkcie: 25.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať a rozhodovať samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mestská časť Bratislava - Rača, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubačova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , IČO 00 304 557

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Luknárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 150, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 25.01.1970, Deň vzniku funkcie: 01.12.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 18/7241, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 20.05.1989, Deň vzniku funkcie: 01.10.2019

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Jošt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 7477/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 16.08.1982, Deň vzniku funkcie: 17.02.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1. 7. 2004 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2011.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1