Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011893

OBCHODNÉ MENO: Jégeho Residential s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37664/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 6/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 35 956 232

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Rejchrt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roškotova 1737/6, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.06.1968, Deň vzniku funkcie: 28.02.2013

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Hudek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 24.08.1980, Deň vzniku funkcie: 27.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti a podpisovať za Spoločnosť; ak sú menovaní dvaja konatelia, v mene Spoločnosti sú oprávnení konať a za Spoločnosť podpisovať vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FINEP HOLDING SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Václavské náměstí 846/1, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 279 27 822

Výška vkladu: 49 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 49 800,000000 EUR

Obchodné meno/názov: P & PARK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 881 852

Výška vkladu: 49 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 49 800,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zvýšenie základného imania na 3.000.000,-Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 09.11.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2007.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.11.2009.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2011.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.02.2013.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1