Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011895

OBCHODNÉ MENO: JNC Legal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47031/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 36 807 231

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gabčíkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.11.1980, Deň vzniku funkcie: 20.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gabčíkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.11.1980

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.07.2007.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného J.N. Consulting s.r.o. na MN Legal s.r.o. .

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2010.

4. Zmena obchodného mena z MN Legal s.r.o. na JNC Legal s.r.o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10. 2012

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1