Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011904

OBCHODNÉ MENO: Lantern, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24286/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 35 813 962

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

6. spracovanie a údržba www stránok,

7. poradenstvo v oblasti reklamných softwarov, počítačového hardwaru a marketingu,

8. vedenie účtovníctva,

9. činnosť účtovných poradcov,

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

11. automatizované spracovanie dát,

12. marketing - prieskum trhu a verejnej mienky,

13. organizačné a ekonomické poradenstvo,

14. administratívne práce,

15. prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho,

16. grafická činnosť na počítačoch podľa predlohy,

17. vydavateľská činnosťv rozsahu voľnej živnosti - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,

18. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

19. organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí,

20. inštalácia dát, inštalácia dátových, štrukturovaných sietí,

21. poradenská činnosť v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti,

22. prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

23. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov,

24. operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,

25. faktoring a forfaiting,

26. vybavovanie colnej deklarácie,

27. colné ručiteľské služby - zabezpečenie colného dlhu zárukou,

28. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Eisler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blumentálska 2735/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 16.05.1959, Deň vzniku funkcie: 03.11.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Eisler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blumentálska 2735/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 16.05.1959

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.04.2001 podľa ust. §§ 105-153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 3.11.2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve - 4.11.2003.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2006 - zmena sídla; pôvodné: Košická 43/D, 821 08 Bratislava.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1