Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011903

OBCHODNÉ MENO: KVArt s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130077/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 

IČO: 51 823 799

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Prevádzkovanie jaslí

4. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Fotografické služby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Výroba hudobných nástrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kačkovič, DiSArt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 04.07.1981, Deň vzniku funkcie: 19.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kačkovič, DiSArt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 04.07.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1