Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011897

OBCHODNÉ MENO: KARABIN a spol., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127534/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1/J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 01 

IČO: 51 413 311

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

2. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Počítačové služby

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Vydavateľská činnosť

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vedenie účtovníctva

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Reklamné a marketingové služby

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

28. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

29. Fotografické služby

30. Prenájom nehnuteľností bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

31. Prenájom nebytových priestorov bez poskytnutia aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

32. Vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Tenkach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčanka 811/23, Názov obce: Horné Orešany, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 23.01.1989, Deň vzniku funkcie: 17.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Tenkach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajčanka 811/23, Názov obce: Horné Orešany, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 23.01.1989

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.01.2018 v zmysle §§ 105 - 153 z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1