Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011894

OBCHODNÉ MENO: JLY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 120656/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 50 977 644

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa vlastného majetku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Jakub Löwy, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 3194/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 20.01.1986, Deň vzniku funkcie: 01.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Jakub Löwy, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 3194/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 20.01.1986

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.05.2017 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1