Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011887

OBCHODNÉ MENO: INTERAUDIT Group, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16969/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 102/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 743 409

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - auditorská činnosť,

2. - činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,

3. - sprostredkovanie výkonu prác a služieb,

4. - sprostredkovanie nákupu prác a služieb,

5. - organizovanie a vykonávanie vzdelávacej činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kolenič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 21.11.1949

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne v rozsahu vymedzenom valným zhromaždením.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kolenič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 21.11.1949

Výška vkladu: 6 975,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 975,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V.V. Majakovského 2181/16, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 05.03.1979

Výška vkladu: 2 325,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 325,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 300,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 19.8.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 24004

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2000, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodných podielov a odvolaný konateľ. Dodatokč. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1