Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011884

OBCHODNÉ MENO: IMMAGINA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49162/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Irkutská 81, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 

IČO: 43 841 481

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Služby požičovní

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Sťahovacie služby

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Finančný lízing

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Faktoring a forfaiting

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

24. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mirko Berrettini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maďarská 597/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 19.06.1973, Deň vzniku funkcie: 27.11.2007

Meno a priezvisko: Andrea Cianti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3133/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 17.01.1988, Deň vzniku funkcie: 11.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mirko Berrettini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maďarská 597/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 19.06.1973

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrea Cianti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3133/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 17.01.1988

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1