Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011891

OBCHODNÉ MENO: Jasap, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82642/B

SÍDLO:  Názov obce: Závod 1088, PSČ: 908 72 

IČO: 46 745 866

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. administratívne služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jana Pašková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donnerova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 22.09.1974, Deň vzniku funkcie: 11.07.2012, Deň zániku funkcie: 11.07.2012

Meno a priezvisko: RSDr. Miroslav Paška, Bydlisko: Názov obce: Závod 1088, PSČ: 908 72 , Dátum narodenia: 20.02.1947, Deň vzniku funkcie: 11.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne, a to tak, že k napísanému menu alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RSDr. Miroslav Paška, Bydlisko: Názov obce: Závod 1088, PSČ: 908 72 , Dátum narodenia: 20.02.1947

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 06.06.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1