Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011873

OBCHODNÉ MENO: GRAMAT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32060/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 42A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 35 889 349

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

3. vyučovanie v oblasti výpočtovej techniky,

4. poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania,

5. automatizované spracovanie údajov,

6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

7. kancelárske služby a preklady,

8. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. počítačové služby,

11. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Požár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 40, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 21.09.1975, Deň vzniku funkcie: 08.06.2004

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Požárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 40, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 14.07.1978, Deň vzniku funkcie: 08.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná za spoločnosť samostatne tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Požár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 40, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 21.09.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Požárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obilná 40, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 14.07.1978

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2004, Nz 3374/2004 zo dňa 21.4.2004 v zmysle § 57, 105 nasl. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1