Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011879

OBCHODNÉ MENO: Heidelberg Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2102/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 17 336 520

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup, predaj a sprostredkovanie strojov strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel,

2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. - inštalovanie, údržba a servis strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnoti,

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Christian Hauser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siccardsburggasse 72/2/6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.04.2017

Meno a priezvisko: Ing. Martin Prouza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Kryla 2924/6, Názov obce: Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 155 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.01.1969, Deň vzniku funkcie: 01.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Heidelberger Druckmaschinen Austria Vertriebs-GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karl-Farkas-Gasse 22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN89748h

Výška vkladu:  341 400,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  341 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   341 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   341 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice pred Štánym notárstvom Bratislava 5 pod. č. N 171/91, Nz 170/91 zo dňa 18. 12. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a 5 Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4005

2. Notárska zápisnica N 217/96, Nz 204/96 zo dňa 6.5.1996. Stary spis: S.r.o. 4005

3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.11.1996 pod č. N 512/96, Nz 486/96. Zmena obchodného mena Berthold & Stempel Bratislava, spol. s r.o. na Heidelberger Druckmaschinen Bratislava spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 4005

4. Notárska zápisnica č.N 551/96, Nz 525/96 zo dňa 12.12.1996. Zmena obchodného mena z Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o. na HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 4005

5. Notárska zápisnica N 195/98, Nz 186/98 zo dňa 9.4.1998.

6. Zvýšenie základného imania a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 758/98, Nz 741/98 spísanej dňa 6.10.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom.

7. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 434/99, Nz 404/99 zo dňa 28.9.1999 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.

8. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 394/00, Nz 396/00 zo dňa 26.10.2000.

9. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 236/01, Nz 236/01 napísanej dňa 25.4.2001 notárom JUDr. Polakovičovou.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1