Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011874

OBCHODNÉ MENO: GRESLING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 126422/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 51 429 047

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dizajnérske činnosti

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Poskytovanie služieb autorizovaného architekta podľa §4 zákona SNR č. 138 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 930/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 25.11.1986, Deň vzniku funkcie: 27.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. arch. Tomáš Brbúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 1024/3, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 16.02.1987, Deň vzniku funkcie: 27.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Bujna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 930/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 25.11.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Tomáš Brbúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 1024/3, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 16.02.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.02.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1