Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011863

OBCHODNÉ MENO: FKM servis s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128168/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Martina Benku 791/125B, Názov obce: Kostolište, PSČ: 900 62 

IČO: 50 843 656

DEŇ ZÁPISU: 19.04.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sťahovacie služby

2. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Administratívne služby

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Katriňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Martina Benku 791/125B, Názov obce: Kostolište, PSČ: 900 62 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 19.04.2017

Meno a priezvisko: Andrej Černík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Vladimíra Clementisa 6508/8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 08.09.1985, Deň vzniku funkcie: 06.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Katriňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Martina Benku 791/125B, Názov obce: Kostolište, PSČ: 900 62 , Dátum narodenia: 07.12.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1