Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011870

OBCHODNÉ MENO: Gala De Luxe, s.r.o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154163/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 04 

IČO: 53 909 933

DEŇ ZÁPISU: 24.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby

4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 572, Názov obce: Modřice, PSČ: 66442 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.11.1966, Deň vzniku funkcie: 20.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 572, Názov obce: Modřice, PSČ: 66442 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.11.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1