Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011872

OBCHODNÉ MENO: Goldbeck, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33185/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvojkrížna 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 35 900 733

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien,

3. výkon činnosti uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

4. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

5. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jan-Hendrik Goldbeck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feldbergstraβe 1, Názov obce: Frankfurt am Main, PSČ: 60323 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 09.09.1976, Deň vzniku funkcie: 15.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Čarný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Bakoša 2231/7, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 10.11.1976, Deň vzniku funkcie: 15.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Za Spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Olexík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 429/225, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 20.06.1976, Deň vzniku funkcie: 08.03.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v celom rozsahu okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista koná samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k jej písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Goldbeck International, GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ummelner Str. 4-6, Názov obce: Bielefeld, PSČ: 33649 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HBR35743

Výška vkladu:  170 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  170 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Goldbeck, GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ummelner Str. 4-6, Názov obce: Bielefeld, PSČ: 33649 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HBR7815

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 09.08.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1