Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011862

OBCHODNÉ MENO: FinDan s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49739/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 43 777 333

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. vedenie účtovníctva,

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

11. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,

12. marketing,

13. administratívne práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Melišková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 05.06.1976, Deň vzniku funkcie: 22.12.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, že pri podpisovaní k obchodnému menu pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Melišková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 05.06.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Libičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 13.11.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.9.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1