Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011852

OBCHODNÉ MENO: Ennea team s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85314/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 46 869 379

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

4. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

8. reklamné a marketingové služby,

9. čistiace a upratovacie služby,

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

11. prevádzkovanie športových zariadení,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. prevádzka malých plavidiel,

14. vodná záchranná služba,

15. fotografické služby,

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

17. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

18. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

19. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

20. chov vybraných druhov zvierat,

21. vykonávanie športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. Administratívne služby

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Lažo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 18.10.1977, Deň vzniku funkcie: 10.11.2012

Meno a priezvisko: Michaela Lažová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 27.08.1978, Deň vzniku funkcie: 10.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Lažo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 18.10.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michaela Lažová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 27.08.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.2012 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.10.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1