Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011859

OBCHODNÉ MENO: FEČO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61195/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 513/11, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 

IČO: 45 252 301

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru

8. reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

9. komplexná obnova kultúrneho dedičstva (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

10. návrhy a realizácia preventívneho reštaurovania (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

11. poradenské činnosti v oblasti reštaurovania, konzervovania, konzervovania a obnovy kultúrneho dedičstva reštaurovania (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

12. zabezpečenie výkonu reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov a archeologických nálezov (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

13. preventívne priebežné kontroly a monitoring stavu zreštaurovaných pamiatok a národných kultúrnych pamiatok pre potreby vlastníkov (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

14. vypracovávanie reštaurátorských dokumentácií (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.)

15. reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárných architektúr a drevených architektonických článkov v náväznosti na historickú architektúru,

16. reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry,

17. komplexná obnova kultúrneho dedičstva (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

18. návrhy a realizácia preventívneho raštaurovania (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

19. poradenské činnosti v oblasti reštaurovania, konzervovania, konzervovania a obnovy kultúrneho dedičstva reštaurovania (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

20. zabezpečenie výkonu reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov a archeologických nálezov (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

21. prevetnívne priebežné kontroly a monitoring stavu zreštaurovaných pamiatok a národných kultúrnych pamiatok pre potreby vlastníkov (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

22. vypracovávanie reštaurátorsých dokumentácii (v zmysle Zákona č. 200/1994 Z.z. a nasled.),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Fečo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 11/513, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 24.10.1975, Deň vzniku funkcie: 31.10.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Fečo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 11/513, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 24.10.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2014.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1